14 juni 2014

Het hele artikel in de NRC

Klagen over de politiek daar ontbreekt het niet aan bij de rechters. Waar het helaas wel aan schort is een kritische kijk op hun eigen functioneren.

13 juni 2014

Het hele artikel in de Ondernemende advocaat

De beroepsethiek van advocaten is in gevaar? Gevoel voor humor kan mevrouw Böhler niet ontzegd worden. Als er voor deze beroepsgroep werkelijk een beroepsethiek zou bestaan dan zou het overgrote deel van de advocaten het beroep niet meer uit kunnen oefenen.

2 juni 2014

Het hele artikel in het Nederlands Dagblad

Ik vind dat het zeker moet kunnen om een gerechtelijke uitspraak misdadig te noemen. Een opzettelijk foutieve uitspraak, waarvan wij vele voorbeelden op de website hebben geplaatst (en er zullen er nog vele volgen), kan mensen compleet ten gronde richten en hun leven volledig verwoesten. Ieder weldenkend mens zal het er mee eens zijn, dat een dergelijke rechter een misdrijf heeft begaan en dat er bovendien sprake is van valsheid in geschrifte.

Advocatenorde maak je borst maar nat, want ook wij zullen net als mr. Stelling, op onze eigen wijze, er alles aan doen om die uitwassen te bestrijden en te bereiken dat rechters weer rechtspreken.

28 mei 2014

Het hele artikel in de NRC

Man of vrouw, de kwaliteit van de meeste vonnissen en arresten is schrikbarend laag. Op deze site staan vele voorbeelden waarbij de juridische misslagen en wetsschendingen niet op twee handen te tellen zijn. Bij de Hoge Raad is het niveau overigens al net zo bedroevend, en die organisatie wordt nog gedomineerd door mannen.

17 mei 2014

Het hele artikel in het Nederlands Dagblad

Het lijkt ons veel meer effect te hebben om te beginnen met liegende en bedriegende advocaten tot de orde te roepen en te bestraffen, hetgeen dus nooit of zelden gebeurt. Zie daartoe onze verslagen betreffende de werkwijze van de Raad van Discipline en het Hof van Discipline in de door ons aangedragen zaken. De voorzitter en de leden van de Raad en het Hof houden de betreffende advocaten zelfs de hand boven het hoofd, waarbij zijzelf ook niet schromen een leugentje hier en daar toe te voegen dan wel de zaken ten gunste van de te beoordelen advocaat te verdraaien.
En meneer Korver, goede rechters zullen inderdaad wel in staat zijn om gaten te schieten in gelogen verhalen, maar onze ervaring is (dit althans ter zake de civiele rechtspraak), dat er veel slechte rechters zijn, die niet alleen geen gaten schieten maar zelfs eigener beweging een onvoorstelbare puinhoop van een hen voorgelegde zaak weten te maken, waarbij wets- en procedurele schendingen en verkrachting van feiten als een rode draad door hun beslissingen heen lopen.

7 mei 2014

Het hele artikel op Advocatie.nl

Mijn reactie: Het mag zo zijn, dat een advocaat vanwege zijn plicht (dit via gedragscodes) om eerbied te hebben voor de rechterlijke macht daarom geen beschuldigingen mag uiten over bedrog en een gebrek aan integriteit van een wrakingskamer, maar de realiteit is gelukkig, dat die beperking niet van toepassing is op burgers.
De advocaat van mijn zoon R.T.B. Hofs heeft op 11 januari 2010 bij het gerechtshof te Arnhem een Verzoekschrift tot wraking ingediend tegen de raadsheren J.P. Fokker, I.A. Katz-Soeterboek en H. van Loo, waarin hij in 27 bladzijden het abominabele werk van deze raadsheren in meerdere arresten in de zaak V.N.I. Enschede B.V./R.T.B. Hofs aan de kaak stelt. Daarbij heeft hij aangegeven, dat hij zijn wraking heeft ingesteld op grond van wetsartikel 36 Rv. en op grond van objectieve aspecten.