1 december 2014

Het hele artikel op Rechtennieuws.nl

Uit eigen onderzoek blijkt volgens de Rechtspraak dat 80% van de rechtzoekenden tevreden is over het rechtspreken. Uit de verslagen op deze site blijkt duidelijk dat het rechtssysteem in Nederland structureel niet functioneert. Tijd voor een onafhankelijk onderzoek?

De Rechtspraak Kengetallen 2013

19 juni 2014

Het hele artikel op RTL NIeuws.nl

Op de stelling: Rechters doen ook meer dezelfde uitspraken in vergelijkbare zaken, blijkt uit het onderzoek reageer ik als volgt.

Hoe is dit onderzoek gedaan en welke zaken zijn daarbij betrokken geweest? Ik wijs op een heel grote zaak, die tussen twee voormalige vennoten van een vennootschap onder firma (Xenon Computers v.o.f.) en een grote vastgoedmaatschappij V.N.I. Enschede B.V., in de loop van vele jaren is gevoerd. Op een gegeven moment zijn de procedures gescheiden gaan lopen vanwege de toepassing op de oudste vennoot van de wettelijke schuldsaneringsregeling ingevolge de WSNP, waardoor de procedure tegen hem van rechtswege werd geschorst.

14 juni 2014

Het hele artikel in de NRC

Klagen over de politiek daar ontbreekt het niet aan bij de rechters. Waar het helaas wel aan schort is een kritische kijk op hun eigen functioneren.

13 juni 2014

Het hele artikel in de Ondernemende advocaat

De beroepsethiek van advocaten is in gevaar? Gevoel voor humor kan mevrouw Böhler niet ontzegd worden. Als er voor deze beroepsgroep werkelijk een beroepsethiek zou bestaan dan zou het overgrote deel van de advocaten het beroep niet meer uit kunnen oefenen.

2 juni 2014

Het hele artikel in het Nederlands Dagblad

Ik vind dat het zeker moet kunnen om een gerechtelijke uitspraak misdadig te noemen. Een opzettelijk foutieve uitspraak, waarvan wij vele voorbeelden op de website hebben geplaatst (en er zullen er nog vele volgen), kan mensen compleet ten gronde richten en hun leven volledig verwoesten. Ieder weldenkend mens zal het er mee eens zijn, dat een dergelijke rechter een misdrijf heeft begaan en dat er bovendien sprake is van valsheid in geschrifte.

Advocatenorde maak je borst maar nat, want ook wij zullen net als mr. Stelling, op onze eigen wijze, er alles aan doen om die uitwassen te bestrijden en te bereiken dat rechters weer rechtspreken.

28 mei 2014

Het hele artikel in de NRC

Man of vrouw, de kwaliteit van de meeste vonnissen en arresten is schrikbarend laag. Op deze site staan vele voorbeelden waarbij de juridische misslagen en wetsschendingen niet op twee handen te tellen zijn. Bij de Hoge Raad is het niveau overigens al net zo bedroevend, en die organisatie wordt nog gedomineerd door mannen.