Wetsartikelen uit de Wet op het Notarisambt waarnaar in teksten, stukken en/of produkties wordt verwezen:

Bijlagen:
Bewaar het bestand 17 WNA Wet op het notarisambt, Artikel 17.pdf17 WNA[Wet op het notarisambt, Artikel 17][017]
Bewaar het bestand 21 WNA Wet op het notarisambt, Artikel 21.pdf21 WNA[Wet op het notarisambt, Artikel 21][021]