Wetsartikelen uit de Wet op de Omzetbelasting 1968 waarnaar in teksten, stukken en/of produkties wordt verwezen:

Bijlagen:
Bewaar het bestand 2 OB Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 2.pdf2 OB[Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 2][01]
Bewaar het bestand 15 OB Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 15.pdf15 OB[Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 15][02]
Bewaar het bestand 29 OB Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 29.pdf29 OB[Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 29][03]