Wetsartikelen uit de Gerechtsdeurwaarderswet waarnaar in teksten, stukken en/of produkties wordt verwezen:

Bijlagen:
Bewaar het bestand 15 GDW Gerechtsdeurwaarderswet, Artikel 15.pdf15 GDW[Gerechtsdeurwaarderswet, Artikel 15][015]
Bewaar het bestand 57 GDW Gerechtsdeurwaarderswet, Artikel 57.pdf57 GDW[Gerechtsdeurwaarderswet, Artikel 57][057]