Afdrukken

18-02-2013 2e klacht bij Raad van Discipline tegen mr. Naus

Bijlagen bij 2e klachtenbrief tegen mr. Naus

30-05-2013 Reactie van mr. Naus

07-05-2013 Brief van de Orde van Advocaten aan fam. Hofs

15-06-2013 Reaktie van fam. Hofs op brief d.d. 30 mei 2013 van mr. Naus

Bijlagen bij Reaktie

12-07-2013 Reactie van mr. Naus

17-10-2013 Brief van de Orde van Advocaten aan de griffier van de Raad van Discipline

13-11-2013 Voorzittersbeslissing van de Raad van Discipline

Voorzitter: mr. B.P.J.A.M. van der Pol


22-11-2013 Verzetschrift tegen de voorzittersbeslissing

27-11-2013 Bericht van de Raad van Discipline

13-01-2014 Brief behandeling verzet

21-01-2014 Reactie van mr. Naus

10-02-2014 Pleitnota t.b.v. de mondelinge behandeling

19-05-2014 Verzetbeslissing

Gewezen door: mr. R.A. Steenbergen (voorzitter) en mrs. F.L.M. Broeders, J.R.O. Dantuma, C.J. Lunenberg-Demenint en B.E.J.M. Tomlow