Afdrukken

Achtergonden m.b.t. de rechtzaken zaken tegen de ING Bank

De hierna volgende verhandelingen betreffen de tenenkrommende en ten gronde foutieve gang van zaken zijdens zowel ING als een voorzieningenrechter inzake een door het echtpaar Hofs (B.Th. Hofs en H.M.S. Hofs-Akkermans) op 18 juni 2008 tegen ING opgestarte kortgedingprocedure ter voorkoming van de (geheel ten onrechte) gedwongen verkoop van hun woning door ING. De belangrijkste onderwerpen zal ik daarbij benoemen en toelichten. Later zal ik verhalen over de eveneens zeer beschamende methodes zijdens ING en meerdere magistraten in de twee door ditzelfde echtpaar tegen ING geëntameerde bodemprocedures, welke handelwijze uitsluitend en alleen ten doel had het echtpaar te laten verliezen en monddood te maken.

Het verzinnen door ING van gesprekken met het echtpaar Hofs
De borgstelling door het echtpaar Hofs