30 oktober 2015

Het hele artikel op Nu.nl

De Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR) noemt het gevaarlijk dat Geert Wilders de rechtspraak in twijfel trekt.
De vakvereniging van officieren van justitie en rechters reageert hiermee op uitlatingen van de PVV-voorman over zijn rechtszaak.

Met zijn uitspraken trekt Wilders echter "wederom ongefundeerd de onafhankelijkheid van de rechtspraak in twijfel", stelt de NVvR in een verklaring op de website. Voorzitter Rosa Jansen vindt dat deze uitspraken "een Kamerlid niet passen". Zij noemt het zelfs "gevaarlijk" als een volksvertegenwoordiger op deze manier de rechtspraak in twijfel trekt.
"In een democratische rechtstaat heb je niet alleen politici, maar ook de uitvoerende en rechtelijke macht", legt ze uit. "Je hebt elkaar nodig om balans te bewaren tussen de verschillende machten. Ontstaat er disbalans, dan ontstaat chaos. Juist leden van de drie staatsmachten moeten daarvan doordrongen zijn."

Jansen beklemtoont dat "de rechtspraak niet alleen onafhankelijk is als de betrokkene gelijk krijgt. Wellicht denkt Wilders zo de opinie te kunnen beïnvloeden. Maar de rechtspraak baseert zich gelukkig louter op feiten, wetten en regelgeving."

Commentaar:
Naar aanleiding van dit artikel hebben wij een brief geschreven aan mw. Rosa Jansen, voorzitter van de NVvR, welke als volgt begint:

In een artikel d.d. 29 oktober jl., getiteld 'Uitspraken Wilders over rechtspraak onwaardig en gevaarlijk' las ik, dat u als NVvR voorzitter het dus gevaarlijk vindt, dat Geert Wilders ongefundeerd de onafhankelijkheid van de rechtspraak in twijfel trekt. Tevens stelt u daarbij, dat de rechtspraak zich gelukkig baseert op feiten, wetten en regelgeving.

Wellicht, dat u daarvan oprecht overtuigd bent. Mijn man en ik en onze zoon Raymond denken daar echter geheel anders over, hetgeen geen verbazing zal wekken na geconfronteerd te zijn met meer dan twintig erbarmelijke vonnissen en arresten. In een in 2003 begonnen huurconflict met een grote vastgoed maatschappij en waaruit ook vele gelieerde rechtszaken zijn voortgevloeid, is werkelijk al het denkbare misgegaan, waarbij niet alleen advocaten hebben gelogen en bedrogen, maar vooral magistraten er blijk van hebben gegeven hun werk met een korreltje zout te nemen dan wel zich er met jantje van Leiden vanaf te maken. Er was veelal geen sprake van de door de politiek en de rechters zelf uitgedragen hoge standaarden inzake Onafhankelijkheid, Integriteit, Deskundigheid en Onpartijdigheid. Ook maakten meerdere rechters zich schuldig aan schendingen van de Partijautonomie.

De hele brief aan mw. Rosa Jansen