8 februari 2014

Het hele artikel in de NRC

Wat zou belangrijker zijn voor het functioneren van de rechtsstaat: een paar euro meer griffierecht of corrupte en incompetente rechters, vriendjespolitiek en het totale falen van het tuchtrecht? Zolang de politiek zich een rad voor ogen laat draaien door de belangenbehartigers van de togaberoepen maakt ze zich alleen druk over bijzaken en kunnen de togacriminelen hun goddelijke gang gaan zonder een strobreed in de weg te worden gelegd.