14 april 2014

Het hele artikel in de Telegraaf

Een andere veel effectievere methode om het aantal zaken drastisch te beperken welke reeds veelvuldig door de magistraten is en wordt toegepast, maar buiten het zicht van de politiek blijft, is de volgende:

Wijs een opzettelijk foutief vonnis of arrest, waarbij “de verliezer” dus ook nog eens wordt geconfronteerd met hoge proceskosten, dit vanzelfsprekend uitvoerbaar bij voorraad en te betalen binnen 14 dagen. Het gevolg kan zijn, dat hij deze kosten niet kan betalen en wanneer hij daar wel in slaagt hij in elk geval geen geld meer heeft om in hoger beroep te gaan ter zake het onrechtvaardige vonnis, waarbij van belang is dat hij dan ook nog eens is aangewezen op een dure advocaat.  Tel daarbij de eventuele toestanden met een (fanatieke) gerechtsdeurwaarder met alle stress en ellende van dien en de rechtzoekende zal het wel uit zijn hoofd laten om nog een poging te doen alsnog zijn recht te halen, dit ook niet m.b.t. een eventuele andere zaak.