17 mei 2014

Het hele artikel in het Nederlands Dagblad

Het lijkt ons veel meer effect te hebben om te beginnen met liegende en bedriegende advocaten tot de orde te roepen en te bestraffen, hetgeen dus nooit of zelden gebeurt. Zie daartoe onze verslagen betreffende de werkwijze van de Raad van Discipline en het Hof van Discipline in de door ons aangedragen zaken. De voorzitter en de leden van de Raad en het Hof houden de betreffende advocaten zelfs de hand boven het hoofd, waarbij zijzelf ook niet schromen een leugentje hier en daar toe te voegen dan wel de zaken ten gunste van de te beoordelen advocaat te verdraaien.
En meneer Korver, goede rechters zullen inderdaad wel in staat zijn om gaten te schieten in gelogen verhalen, maar onze ervaring is (dit althans ter zake de civiele rechtspraak), dat er veel slechte rechters zijn, die niet alleen geen gaten schieten maar zelfs eigener beweging een onvoorstelbare puinhoop van een hen voorgelegde zaak weten te maken, waarbij wets- en procedurele schendingen en verkrachting van feiten als een rode draad door hun beslissingen heen lopen.