2 juni 2014

Het hele artikel in het Nederlands Dagblad

Ik vind dat het zeker moet kunnen om een gerechtelijke uitspraak misdadig te noemen. Een opzettelijk foutieve uitspraak, waarvan wij vele voorbeelden op de website hebben geplaatst (en er zullen er nog vele volgen), kan mensen compleet ten gronde richten en hun leven volledig verwoesten. Ieder weldenkend mens zal het er mee eens zijn, dat een dergelijke rechter een misdrijf heeft begaan en dat er bovendien sprake is van valsheid in geschrifte.

Advocatenorde maak je borst maar nat, want ook wij zullen net als mr. Stelling, op onze eigen wijze, er alles aan doen om die uitwassen te bestrijden en te bereiken dat rechters weer rechtspreken.